LIDGELDEN: (*)

 

 

Jaarlijks bedrag

1ste betaling in september

2de betaling in februari

1 training per week

140 €

95 €

55 €

2 trainingen per week

190 €

120 €

80 €

3 en meer trainingen per week

225 €

135 €

100 €

 

(*) Verzekering en administratiekosten zijn inbegrepen. Het lesgeld kan halfjaarlijks betaald worden, mits een kleine toeslag op het jaarlijkse bedrag. Op 1 februari 2021 vangt de tweede seizoenshelft aan. Opgelet: men is pas verzekerd na betaling van het lidgeld. Gelieve dit dan ook ten laatste 2 weken na de inschrijving in orde te brengen.


Mogen wij vragen het volledig ingevulde inschrijvingsformulier op de eerste training mee te brengen. Leden die hun inschrijvingsformulier niet indienen, kunnen we niet verzekeren! Gelieve het lidgeld te storten op het REKENINGNUMMER: BE58 068-2342505-79 met bovenvermeld adres en club. Vergeet niet in de rubriek ‘mededelingen’ het juiste bedrag in te vullen, de naam van het kind te vermelden, alsook het aantal trainingen. Per lid één overschrijvingsformulier gebruiken a.u.b.