Verzekering


De verzekering lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid is verplicht voor alle leden. Dit bedrag is inbegrepen in het lidgeld en is steeds verschuldigd, ongeacht het moment waarop je jou in de loop van het jaar inschrijft.

 

De gymnasten van Turnclub Atletika Gent zijn verzekerd via de GymFed. Deze verzekering dekt sportongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid ten opzichte van derden. Je bent pas verzekerd zodra je het lidgeld betaald hebt.

 

Wat bij een sportongeval?

Bij een sportongeval moet een ongevallenaangifteformulier door een arts worden ingevuld. Dit wordt meegegeven op training of kan men downloaden op de website.

 

Vervolgens bezorg je het ingevulde formulier binnen de 48 uur op het secretariaat om de procedure op gang te brengen.

 

Lees zeker ook eens "Een ongeval, wat nu?" op de site van Gymfed.