Hoe inschrijven?


Heb je interesse om aan trampoline of airtrack te doen bij ons in de club? Kom dan eens een kijkje nemen in de sporthal en stuur een mail naar bestuurslid Christa Van Bambost.

De trainingsuren kan je raadplegen in de rubriek 'uurrooster'.

 

Nieuwe leden krijgen de mogelijkheid om 1 gratis proefles te volgen, alvorens zich definitief in te schrijven als lid.

Kleuters hebben recht op 2 gratis proeflessen. Voor/na afloop van de proefles ontvang je via e-mail een inschrijvingsformulier, het inschrijvingsformulier kan je ook zelf aanvragen bij Christa. 

 

Dit mail je ten laatste 2 dagen na afloop van de proefles naar Christa. Leden die hun inschrijvingsformulier niet indienen, kunnen we niet verzekeren.

 

TIP:

Wist je dat het ziekenfonds onder bepaalde voorwaarden, financieel tegemoetkomt in het inschrijvingsgeld bij een erkende sportclub?

Vraag een formulier bij jouw ziekenfonds en overhandig dit aan de trainer van uw kind of op het secretariaat.

 

HET LIDGELD OMVAT:

  • Het overeenkomstig aantal trainingsuren
  • Aansluiting en verzekering bij de GymnastiekFederatie Vlaanderen vzw

 

Het lidgeld kan halfjaarlijks betaald worden indien ingeschreven vanaf september & oktober. Op 1 februari 2025 vangt de tweede seizoenshelft aan. Alle andere activiteiten zijn niet inbegrepen. Opgelet: men is pas verzekerd na betaling van het lidgeld. Dit moet dan ook binnen de 5 dagen betaald zijn.